NAZEV_WEBU

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Správce vašich údajů

Správcem vašich údajů je podnikatel Gabriela Nováková, Tyršova 1530, 289 23, Milovice, IČ: 69031690

Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování.

Údaje, které zpracovávám:

Zpracovávám pouze takové údaje, abych vám mohla poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu. Údaje shromažďuji o uživatelích mých služeb a produktů, včetně potenciálních klientů, kteří se o mé služby zajímají nebo které jsme s mojí nabídkou oslovila.

Zpracovávám konkrétně tyto údaje:

Jméno, příjmení
E-mail
Mobil
Adresa trvalého bydliště
Adresa realizace projektu
Bankovní účet
IČO
 

Proč zpracovávám vaše data?

Vaše údaje zpracovávám v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abych Vám mohli poskytovat danou službu. Zahrnuje to případy, kdy sjednávám novou smlouvu o dílo, či objednávku na grafický návrh nebo je plněna již uzavřená smlouva a z ní plynoucího 2 letá reklamační lhůta. Typicky jde o identifikaci vaší osoby.

V ostatních případech vaše údaje zpracovávám pouze s vaším souhlasem.

Jak dlouho Vaše údaje zpracovávám?

Vaše údaje archivuji po dobu 3 let.

Jaká máte práva?

Vaše údaje zpracovávám transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup k vašim údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vaše práva uplatníte na emailové adrese info@gadesign.cz nebo telefonicky na +420 720 757 179.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, jaké údaje o vás zpracováváme, informace o zdrojích těchto údajů, informace o případných příjemcích). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání, stejně tak jako potvrzení, zda o Vás nějaké osobní údaje zpracováváme

Dále máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo výmaz osobních údajů, případně vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Služby společnosti Google

Webová stránka www.gadesign.cz pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webová stránka dále používá službu Google Analytics poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto dalších služeb.

Nepřejete-li si být součástí statistik Google Analytics, můžete využít zablokování.

Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Používáním webového rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní. O používání souborů cookies jste byli informováni při Vašem prvním přístupu na webové rozhraní.

Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Nepřejete-li si být součástí statistik Google Analytics, můžete využít zablokování.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webové stránky.

Jak Google využívá získaná data?

Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které užíváním webového rozhraní získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.