Souhlas se zpracováním osobních údajů


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro společnost Gabriela Nováková,
se sídlem Tyršova 1530, 289 23 Milovice za účelem zpětného kontaktování a pro
účely nabízení dalších služeb společnosti na základě oprávněného zájmu
spočívajícího v propagaci vlastních služeb a zasílání obchodních sdělení.

Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického
kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Dále prohlašuji, že poskytnuté
údaje jsou pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Případně na
adrese info@gadesign.cz. S poskytnutými informacemi budeme nakládat v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016.